ماسک ایمنی

تجهیزات حفاظت سیستم تنفسی:

تجهیزات حفاظت از سیستم تنفسی یا ماسک های تنفسی (Respiratory Protection Masks) بنا به تعریف وسایلی هستند که به منظور حفاظت سیستم تنفسی طراحی شده­ اند تا از استنشاق هوای آلوده جلوگیری نماید.

ماسک ها این حفاظت را هم بوسیله گرفتن آلاینده­ ها از هوای استنشاقی و هم به وسیله هوا رسانی از طریق یک منبع هوای قابل استنشاق تأمین می­کنند.

ماسک های حفاظت تنفسی بطور کلی به دو دسته اصلی تقسیم می­شوند:

ماسک های تصفیه کننده هوا (Air Purifying Respirators)

ماسک های رساننده هوای اتمسفری (Atmosphere – Supplying Respirators)